Tasakaalustamine

Selleks, et saada kogu süsteemis ühtlane temperatuur, tuleb tagada vajalikud vooluhulgad igas seadmes.
Kuigi süsteemi arvutused võivad olla tehtud väga täpselt on vajalikus mõõdus materjalide leidmine harv juhus, mistõttu reeglina valitakse vajalikust mõõdust üks number suurem, mitte number väiksem. Sellise projekteerimispraktika tõttu on süsteemi igas osas vajalikud lisapiirangud. Piirangud peavad olema ka sellised, mis suudaksid kompenseerida ka ehitamise käigus ette tulevad muudatused.
Tasakaalustamist kasutatakse süsteemi igas osas, nagu näiteks radiaatorid, kalorifeerid, püstikud, harud. Püstikute/harude tasakaalustamist tuleb käsitada esimese vaheetapina teel vajalike vooluhulkade tagamiseni ning see on kõige tulusam energiasäästu viis. Täielikult tasakaalustatud süsteemis on kõigis radiaatorites vajalikud vooluhulgad ja harude/püstikute läbivool võrdub soojustarbijate/radiaatorite vooluhulkade summaga.
Juhul kui mitu hoonet on ühendatud ühe küttekeskuse taha, tuleb igale hoonele reguleerida vajalik vooluhulk. Teatavasti voolab vesi alati väikseima takistusega teed mööda.
Seega tuleb süsteemi tasakaalustamatuse ja sellega kaasneva soojuse ebaühtlase jaotumise vältimiseks süsteemi kõik osad tasakaalustada.

Siin on näitlikud pildid, milline on Tasakaalustamata küttesüsteem ja milline on Tasakaalustatud küttesüsteem

Kuidas tasakaalustamine kärbib kulutusi ?
* Otseselt : võimaldades ruumi keskmist temperatuuri alandada kütmisel ja suurendada jahutamisel.
* Kaudselt: lastes regulaatoritel reguleerida efektiivselt.
* Sisekliima kohta laekuvad kaebused lakkavad. See vähendab nende kaebuste lahendamiseks tehtavaid kulutusi.
* Võib paigaldada väiksema pumba. See vähendab kulutusi energiakandja tsirkuleerimisele. Säästud on märkimisväärsed jahutussüsteemide puhul.
Kuidas tasakaalustamine suurendab sissetulekuid ?
*Kõrgem üür: sisekliima kõrgem standard inimeste heaolu ja produktiivsust. Paljud firmad on oma personalile hea sisekliima kindlustamiseks valmis tegema lisakulutusi.
*Ehituse kõrgem väärtus : sujuvalt töötava kütte-ja jahutussüsteemidega ehitiste ekspluatatsioonikulud on väiksemad ja sissetulekud suuremad. See lühendab investeeringute tasuvasaega, mis omakorda tõstab ehitise turuväärtust.