Vead

Iseloomulikumad kõrvalekalded soojussõlme ekspluateerimisel

1. Radiaatorid on jahedad või külmad :

– Ventiil (ventiilid) on suletud asendis;
– Voolu katkestus;
– Soojustrassist tuleva vee temperatuur on langenud alla 60?C;
– Soojustrassi rõhkude vahe on langenud alla 0,8 bar;
– Peafilter on ummistunud;
– Automaatikakeskuses on rike ning mootorventiil sulgub;
– Välisõhu temperatuurianduris või tema kaablis on katkestus;
– Küttevee reguleerventiili on sattunud võõrkeha ning liikumine on takistatud;
– Automaatika on käsijuhtimisreziimis ning reguleerventiil on vähe avatud;
– Automaatikakeskusel on valitud ebaõige küttegraafiku kalle või nihe. Pidevalt on peal temperatuuri alandamine;
– Küttevee temperatuurianduris on lühis;
– Küttevee tsirkulatsioonipump ei tööta :
– puudub vool või faasi katkestus;
– kaitse väljas;
– pumba tööratas pöörleb vales suunas;
– kolin pumbas – võõrkeha korpuses.
– Hoone küttesüsteemi filter ummistunud;
– Hoone küttesüsteemis on õhk või pole piisavalt veega täidetud;
– Hoone küttesüsteemi vett kasutatakse muuks otstarbeks;
– Soojusvaheti on ummistunud;
– Lekked soojussõlmes või hoone küttesüsteemi torustikes.


2. Radiaatorid on liiga kuumad :

– Automaatikakeskuses on valitud ebaõige küttegraafiku kalle või nihe;
– Välisõhu temperatuurianduris või tema kaablis on katkestus;
– Küttevee temperatuurianduris või tema kaablis on katkestus;
– Automaatikakeskusel on käsijuhtimisreziim ja reguleerventiil on liialt avatud;
– Automaatikakeskuses on rike.