Soojustehnika

Hoonete küttesüsteeme on loetud pikka aega ehituse koostisosaks, mis peaks elanikele tagama piisava kütmise ja sooja tarbevee. Ajal, mil energia ei olnud nii kallis, võidi lubada mõnekraadilist ülekütmist ja temperatuuri reguleerimist akna avamisega. Süsteemi projekteerimine, mis vastas nendele kriteeriumitele, oli küllaltki lihtne, kuid tänapäeval, mil energia hind on nii kõrge, on vajalik energiatarbimist vähendada.
Raagi Invest pakub oma teadmisi ja kogemusi nii praegustele kui ka tulevastele klientidele hoonete küttesüsteemide ehitamisel ja kaasajastamisel.