Renoveerimine

Hoonete küttesüsteemide renoveerimine

Paljude hoonete küttesüsteemid on ehitatud ühetorusüsteemsetena. Ühetorusüsteeme kasutatakse torustike lihtsustamiseks ja nendes tarbivad radiaatorid osa kogu neid läbiva soojuskandja potentsiaalist. See tähendab, et piki soojuskandja voolamise suunda alaneb radiaatorite pealevoolu temperatuur, mida tuleb kompenseerida küttepinna suurendamisega.

 

Ühetoru küttesüsteemid on kas ülemise või altjaotusega. Ülemise jaotusega ühetorusüsteemi puhul läbib kogu soojuskandja kõiki järjestikku ühendatud küttekehasid. Selline süsteem ei võimalda üksikute radiaatorite sulgemist ja vooluhulk püstikus peab olema väga täpselt paika pandud. Analoogsed puudused on altjaotusega läbivoolusüsteemil, kus küttekehad on reeglina ühendatud langeva püstiku külge.

Enamlevinud on nihutatud lühistoruga süsteem, kus küttekehade soojusväljastust on võimalik reguleerida kolmekäigulise kraani abil, mis asetseb kas radiaatori väljavoolutorul või juurdevoolutorul. Pahatihti on just vanad, ebakvaliteetsed nõukogude ajast pärit kolmekäigulised kraanid põhjuseks, miks püstikus võib olla vooluhulga puudujääk.

Joon.1. Radiaator ühendatud ühetorusüsteemsena.

Ühetorusüsteemide moderniseerimine

Selleks, et moderniseerida ühetorusüsteeme, kus puuduvad spetsiaalsed ühetoruventiilid või pole üldse ventiile, tuleb paigaldada kaasaegsed radiaatorventiilid ja reguleeritavad piirajad möödavoolutorule, et kindlustada vajalik läbivooluprotsent radiaatoritest. Radiaatorventiilid on harilikult paigaldatud pealevoolutorule, mistõttu iseenesliku tsirkulatsiooni vältimiseks radiaatoris, peab radiaatori väljavoolutorule olema ette nähtud piiraja. Seetõttu on radiaatorventiilid soovitav paigaldada radiaatori tagasivoolutorule.

Kahetorusüsteemid

Kahetorusüsteemid on eelistatumad kergema reguleeritavuse ja täpsema soojusväljastuse poolest süsteemi kõikides osades. Nendes süsteemides on eraldi torud pealevooluveele ja tagasivooluveele, mistõttu igasse radiaatorisse antakse sama temperatuuriga soojuskandja ja kui radiaator on õieti dimensioneeritud siis on võrdsed ka tagasivoolutemperatuurid.

Kahetorusüsteemide rekonstrueerimisel on oluline kontrollida radiaatorite üledimensioneeritust. Vooluhulka reguleeritakse eelseadistatava radiaatorventiiliga või tagasivooluventiili abil.

joon.2. Radiaator ühendatud kahetorusüsteemsena.